Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta politică respectă prevederilor următoarelor regulamente și legi:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – poate fi accesată aici: dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

Preambul

Unul dintre angajamentele deosebit de importante pentru Cadeo îl reprezintă respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal pentru clienții noștri. De aceea, datele pe care le colectăm de la clienții noștri respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, și urmăresc în același timp legislația specifică din România.

În politica actuală de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal, SC Comfort Factory SRL colectează, utilizează, transferă și protejează datele cu caracter personal ale clienților noștri în baza interacțiunilor pe care aceștia le au cu website-ul cadeo.ro și cu serviciile pe care le furnizăm.

Orice vizitator sau client care accesează website-ul cadeo.ro va respecta termenii și condițiile detaliate în prezenta politică și are obligația de a o revizui periodic pentru a afla noutățile și modificările aplicate acesteia. Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza periodic prezenta politică în concordanță cu orice modificări apar în legislația specifică protecției datelor cu caracter personal sau orice alte cerințe legale. 

Detalii de contact ale companiei

Denumirea comercială a operatorului este SC Comfort Factory SRL, cu sediul social în strada Verzișori, nr 6, sector 4, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu codul  J40 /7051 /2022  și Cod Unic de Înregistrare 45961484 (în continuare ”Cadeo”). 

Clienții Cadeo și vizitatorii website-ului pot transmite opiniile lor referitoare la prelucrarea datelor lor cu caracter personal procesată de companie la adresa de email: contact@cadeo.ro sau prin poștă, trimitând o solicitare scrisă la adresa sediului social menționată mai sus.

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate

Toate datele cu caracter personal colectate de către Cadeo sunt furnizate direct de către client. Așadar, acesta este cel care are control absolut asupra tipului de informații pe care dorește să le ofere. De exemplu, dacă un vizitator al website-ului dorește să își creeze un cont pe website-ul cadeo.ro, este necesar ca acesta să transmită adresa sa de e-email și să își seteze o parolă. De asemenea, Cadeo colectează date cu caracter personal și prin intermediul cookies folosite pe website, dar și din raportul de trafic al server-ului (de exemplu putem să colectăm adresa IP a vizitatorilor website-ului, dar și locul și ora la care vizitatorul a vizitat website-ului sau durata vizitei acestuia).

În momentul în care vizitatorul se transformă în Client și se hotărăște să plaseze o comandă pe website-ul cadeo.ro, este necesar ca acesta să furnizeze următoarele tipuri de informații: produsul/produsele ales/alese, numele și prenumele său, adresa la care dorește să se facă livrarea, numărul de telefon pe care poate fi contactat pentru detalii suplimentare în legătură cu comanda sau pentru livrare, metoda de plată dorită, detalii legate de facturare. În cazul în care Clientul alege plata cu card bancar, acesta va fi redirecționat către furnizorul nostru de plăți cu care compania colaborează, unde îi vor fi solicitate informații legate de datele cardului bancar. 

Modul în care furnizorul de plăți prelucrează datele cu caracter personal ale clienților care folosesc metoda de plată online sunt detaliate pe website-ul oficial al acestuia. 

Cadeo nu colectează și nu prelucrează în alt mod date sensibile, așa cum sunt detaliate în Regulamentul (UE) 2016/679. De asemenea, clienții care comandă produse pe website-ul cadeo.ro trebuie să aibă minim vârsta legală de minim 18 ani.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Cadeo prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi pentru următoarele scopuri:

 • Crearea unui cont de client pe website-ul cadeo.ro și administrarea acestuia
 • Validarea, prelucrarea și preluarea comenzilor, dar și pentru facturarea produselor ce au fost comandate și plătite de clienți 
 • Analizarea și soluționarea oricăror solicitări venite din partea clienților de anulare a comenzilor, dar și pentru oferirea de soluții în cazul în care apar probleme cu produsele comandate
 • Prelucrarea solicitărilor de retur conform legislației aplicabile în astfel de situații
 • Returnarea sumelor plătite de către clienții care doresc returnarea produselor comandate, respectând legislația în vigoare pentru astfel de situații și conform politicii companiei pentru retur 
 • Oferirea de suport și răspunsuri la întrebările Clienților statusul în care se află comenzile lor.

Cadeo poate colecta și folosi datele transmise de către clienți și în scopuri de marketing. De exemplu, în cazul Clienților care își dau acordul în acest scop, le putem transmite diverse mesaje folosind mijloace de comunicare precum email/SMS/telefonic pentru a-i informa despre produse similare sau complementare cu cele pe care aceștia le-au achiziționat deja sau despre campanii promoționale și alte oferte active pentru anumite produse pe care Clienții le-au adăugat la Favorite. Pentru a putea dezvolta o strategie de marketing în scopurile amintite anterior, Cadeo va folosi date care se referă la comportamentul de cumpărător precum produsele vizualizate, etc. respectând totodată drepturile și libertățile Clienților. 

Pentru orice comunicare de marketing pe care Cadeo intenționează să o trimită clienților, compania va colecta consimțământul prealabil al acestora. De asemena, Clienții au dreptul să își retragă oricând consimțământul pe care l-au acordat prin transmiterea unei solicitări folosind datele de contact menționate mai sus.

Cât timp sunt păstrate datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Clienților noștri vor fi păstrate pe website-ul cadeo.ro pe parcursul perioadei în care contul acestora este activ. În urma unei solicitări ferme din partea Clienților, Cadeo poate da curs solicitărilor acestora de a șterge anumite informații din cont sau de a șterge contul complet. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a păstra anumite informații ulterior inchiderii contului în situația în care legislația în vigoare sau interesele noastre legitime ne impun acest lucru.

Transmiterea datelor cu caracter personal către terți

Cadeo poate transmite anumite date cu caracter personal ale Clienților noștri către următorii terți: 

 • Partenerilor Cadeo
 • Furnizorilor serviciilor de curierat
 • Furnizorilor serviciilor de plată
 • Furnizorilor de servicii IT.

Orice furnizare de informații a clienților noștri se face prin respectarea Regulamentul UE 2016/79 și în baza unui contract semnat între Cadeo și respectivul terț. De asemenea, dacă legislația în vigoare o impune, ne rezervăm dreptul de a furniza informații cu caracter personal către autoritățile competente, dacă solicitarea serverște apărării unui interes legitim.

Cum este protejată securitatea datelor cu caracter personal

Cadeo implementează măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal pe care le primim de la Clienții noștri. Cu toate acestea, deși Cadeo depune toate eforturile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale Clienților săi, atragem atenția asupra faptului că transmiterea datelor prin intermediul internetului nu este complet sigură. Tocmai de aceea, Cadeo nu poate fi considerat responsabil de vulnerabilitățile ce pot apărea în alte sisteme care sunt în afara controlului nostru. 

Care sunt drepturile vizitatorilor și clienților Cadeo

Orice vizitator al website-ului cadeo.ro care ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate are dreptul de a solicita oricând accesul la datele sale cu caracter personal, precum și corectarea oricăror greșeli ce pot apărea în fișierele în care stocăm datele. De asemenea, acesta se poate opune în privința prelucrării anumitor date. Pentru exercitarea drepturilor de care vizitatorii și Clienții Cadeo beneficiază, aceștia pot contacta compania folosind datele de contact menționate mai sus. 

Vizitatorii și clienții Cadeo beneficiază de următoarele drepturi:

 • Identitate – orice cerere pe care Clienții o transmit către Cadeo cu privire la confidențialitatea înregistrărilor ce includ date cu caracter personal trebuie transmisă de către aceștia pe aceeași adresă de email care a fost folosită pentru crearea contului. În caz contrar, Cadeo își rezervă dreptul de a face verificări suplimentare în privința identității Clienților noștri.
 • Onorarii – Cadeo nu va solicita taxe sau onorarii pentru exercitarea drepturilor pe care Clienții noștri le au, conform legislației în vigoare, în privința datelor cu caracter personal. În cazul în care un Client face o solicitare nefondată, excesivă sau repetitivă, ne rezervăm dreptul de a percepe un onorariu rezonabil pentru soluționarea cererilor acestuia. De asemenea, în astfel de situații, ne rezervăm dreptul și de a refuza să dăm curs cererii, aducând argumente concrete pentru care vom lua această atitudine. Vom transmite detaliile despre acest onorariu către solicitant înainte de a soluționa cererea.
 • Termen de răspuns – vom răspunde la solicitările primite în maximum 30 de zile. În cazul în care transmiterea unui răspuns este extrem de complicată sau dacă am primit mai multe solicitări de la același Client, ne rezervăm dreptul de a extinde termenul de răspuns cu cel mult 60 de zile. În acest caz, vom informa Clientul asupra deciziei de extindere a termenului de răspuns, aducând argumente care să susțină această decizie.
 • Drepturilor părților terțe – în cazul în care o solicitare încalcă drepturile și libertățile altor persoane vizate, ne rezervăm dreptul de a nu da curs respectivei cereri.

Drepturi ale persoanelor vizate

1. Acces
Orice Client care accesează website-ul cadeo.ro ne poate solicita următoarele informații și confirmări:

 • Confirmarea din partea Cadeo dacă datele acestora cu caracter personal sunt prelucrate 
 • O copie a datelor cu caracter personal procesate
 • Informații cu privire la scopul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm dar și detalii despre cui sunt divulgate și cum sunt acestea păstrate sau protejate.

2. Rectificare
Clienții Cadeo pot solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin transmiterea unei solicitări folosind datele de contact menționate în prezenta politică, în cazul în care constată că acestea sunt inexacte sau incorecte. Ne rezervăm dreptul de a verifica exactitatea datelor înainte de rectificare, în cazul în care considerăm că acest lucru este necesar.

3. Ștergere
Clienții au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal în următoarele situații:

 • Acestea nu mai corespund scopurilor pentru care au fost colectate
 • Nu mai doresc să ne acorde consimțământul în privința colectării și prelucrării datelor lor cu caracter personal
 • Au obținut un drept legal de a se opune prelucrării datelor lor cu caracter personal din partea Cadeo
 • Cadeo are obligația legală de a șterge datele cu caracter personal ale anumitor Clienți.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță, ne rezervăm dreptul de a nu da cererii Clienților noștri de a șterge datele lor cu caracter personal.

4. Restricționarea prelucrării datelor
Clienții pot solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • Acuratețea acestora este contestată și nu ne permite verificarea acurateții acesteia
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală, dar Clientul nu dorește ca aceste date să fie șterse
 • Datele nu mai sunt necesare pentru scopul inițial pentru care au fost colectate, dar Clientul are nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau apăra un drept pe care îl are în instanță
 • Clientul și-a exprimat dreptul de a se opune prelucrării datelor, dar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este încă în desfășurare

Cadeo poate continua să folosească datele cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în următoarele situații:

 • Am obținut consimțământul Clientului
 • Vom folosi datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • Vom folosi datele pentru a proteja drepturile Cadeo sau a altor persoane juridice sau fizice vizate.

5. Portabilitatea datelor
Clienții ne pot solicita să le furnizăm datele cu caracter personal prelucrate într-un format structurat, conform modului de stocare pe care îl folosim în prezent. De asemenea, Clienții pot solicita portarea datelor către un alt operator autorizat de date, în următoarele situații:

 • Prelucrarea se face în baza consimțământului Clientului sau în baza unui contract încheiat cu acesta; și
 • Prelucrarea se face doar prin intermediul mijloacelor automate.

6. Opoziția
Clienții se pot opune oricând doresc, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul interesului legitim a Cadeo, în cazul în care consideră că drepturile și libertățile acestora prevalează față de acest interes.

De asemenea, Clientul se poate opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal pentru scopuri de marketing, fără a invoca un motiv anume. În acest caz, Cadeo are obligația de a înceta prelucrarea datelor cu caracter personal în cel mai scurt timp posibil.

7. Luarea de decizii automate
Clienții pot solicita să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai dacă decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la acesta sau îl afectează în alt mod similar sau printr-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care luarea de decizii automate ne este necesară pentru a derula sau a încheia un contract cu Clientul. De asemenea, nu se aplică în cazul în care se bazează pe consimțământul Clientului și este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru libertățile și drepturile Clientului.

8. Plângeri
Clienții noștri au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității competente sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a afecta dreptul Clienților noștri de a contacta autoritatea competentă oricând doresc, vă încurajăm să ne contactați înainte de a vă adrea instituției pentru orice neclarități sau situații ați întâmpina cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă asigurăm că  vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva pe cale amiabilă orice problemă ar putea apărea în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal.